A B c D E F G H
yukarı scroll

Blog

SORUMLULUK

Radyoda Ve Radyo SayfaLarında YapıLan Her TürLü:
PayLaşımLardan, YayınLanan Yazı Ve MakaLeLerden, Radyoda YapıLan YayınLardan, Herkes YasaLara Karşı KişiseL OLarak SorumLudur. Radyo yönetimi ve sayfa sahipleri BunLardan SorumLu TutuLamaz.

KderFM'de YayımLanan MüzikLer, KısıtLı Bir KitLeye Ve SanatçıLarı, CaLışmaLarını Ve ALbümünü Tanıtımına YöneLik OLarak YayımLanmaktadır. SanatçıLarın Tüm ALbümLerini DinLemek, Sanatçıyı DestekLemek Adına ALbümLerinin YasaL KopyaLarı Müzik MarketLerden Satın ALınmaLıdır. KaderFM.Net SiteLeri, SosyaL PayLaşım Ve Web SayfaLarında KesinLikLe MP3 Veya Benzeri Türde DijitaL Formda Eser PayLaşımı Yapmaz, Yaptırtmaz. Bu EserLeri DijitaL OLarak, İndiriLebiLir HaLde SiteLeri Ve GrupLarında BuLunduruLmasına Ve DağıtıLmasına İzin Vermez. Bu EserLerden Cıkar Ve RekLam GeLiri ELde Etmez,

KaderFM.Net Radyo YayınLarını DinLeyen Ve Radyo Web SiteLerine Giren Herkes Bu KoşuLLarı KabuL Etmiş SayıLır. 

Bu ŞartLarın Okunmamış OLmasından Veya Okumuş OLup da BunLara Uygun DavranıLmamasından KaynakLanabiLecek  Her TürLü Maddi Ve Manevi Zarara İLişkin TaleplerLe İLgiLi OLarak, KaderFM İsmi İLe BaşLayan, Org, .Net Ve Benzeri Son Ek İLe Biten Bütün SiteLerinin, KaderFM‘İn Facebook, Twitter, YouTube,  Gibi SosyaL Medya GrupLarını Ve SayfaLarının YöneticiLerinin, SahipLerinin Ve/Veya Bu Sitedeki Her TürLü İçeriğin HazırLayıcıLarının, CaLışanLarının, KaderFm‘İn YetkiLendirdiği Ve GörevLendirdiği Kişi Ve KuruLuşLarın Hiçbir Hukuki Ve Cezai SorumLuLuğu BuLunmamaktadır.

KaderFM.Net Web SiteLerinde, SosyaL Medya Sayfa Ve GrupLarında Yer ALan BiLgi, DeğerLendirme, Yorum Ve İstatistiki ŞekiL Ve DeğerLerin KuLLanımı Sonucunda DoğabiLecek Doğrudan Veya DoLayLı Maddi Ve/Veya Manevi Menfi Ve/Veya Müspet ZararLardan DoLayı KADERFM SiteLeri YöneticiLerinin Ve Sahibinin Hiç Bir Şahsi, Hukuki Ve Cezai SorumLuLuğu Mevcut DeğiLdir.

Radyo KaderFm Web SiteLerini Ziyaret EdenLer, SosyaL Medyada Ve ALan GrupLara, SayfaLara Üye OLanLar, Takip EdenLer Bu KuraLLarı Okumuş Ve KabuL Etmiş SayıLırLar.
Bu iLke Ve KuraLLar KaderFM YöneticiLeri Tarafından YürütüLür...ByN^KiDSosyal Medya+