A B c D E F G H
yukarı scroll

Blog

KADERFM.Net SayfaLarı, İLkeseL OLarak, Ortak Paydası Müzik OLan SayfaLardır. Müziğin GeLiştiriLmesi, YozLuktan KurtarıLması Ve TanıtıLması AmacıyLa Gerek Radyo Gerekse TanımLarda BeLirtiLen Web SayfaLarında, İLkeLerine Uyan Her Tür Müziği Ve MüzikLe İLgiLi Tartışma, Sohbet, BilgiLendirme İçerikLi YazıLarı PayLaşır, PaylaşıLmasına OLanak SağLar. KaderFM  SayfaLarı Prensip OLarak  Siyasi İçerikLi  TartışmaLarın  YapıLdığı  ALanLar DeğiLdir.  Radyo İLkeLeriyLe Bağdaşmayan Hiçbir  Siyasi, SosyaL İçerikLi Yazıya İzin VeriLmez. Ancak Radyo KderFM ÜLke Ve Dünya Gündeminden De Kendini SoyutLamaz. KaderFM Hiç Bir Doktrin Veya “İzm”in Arkasından Gitmez. Bir Siyasi DüşünceyLe YaftaLayamaz. BeLirLi Bir Kişinin, Siyasi Görüşün, Partinin Düşüncelerini Savunmaz. Esas ALdığı Tek Değer, Tek Siyasi Düşünce EvrenseLLiktir. Radyo EmekçiLeri, GörevLiLeri Ve DJ’Ler, KaderFM KuruLuşLarında Ve SiteLerinde Kendi Dinini, Irkını, MiLLetini, Siyasi GörüşLerini, AiLesini, çevresini BağLı BuLunduğu, Sempatizanı Veya Üyesi OLduğu Siyasi KuruLuşu, YapıLanmayı Öven, Tanıtan Yayın, Propaganda Ve PayLaşım YapamazLar. KaderFM PLatformLarında Siyasi TartışmaLara Ve PoLemikLere GirmezLer. Kendi Şahsi ProfiLLerinde Veya Radyo PLatformLarında YaptıkLarı PayLaşım Radyonun Görüşü Veya Bakış Açısı OLarak Lanse EdiLemez. Radyo Hakkında Resmi AçıkLamada BuLunacak Tek YetkiLi Radyo Kurucusudur. Onun Yaptığı AçıkLamaLar Radyo TüzeL KişiLiğini BağLar NiteLiktedir.

2. ŞİDDET
KADERFM,KİM TARAFINDAN, KİME KARŞI, NE AMAÇLA YAPILIRSA YAPILSIN HER TÜRLÜ ŞİDDETE KARŞIDIR. YayınLarında, SayfaLarında, Şiddeti, Eziyeti, ZuLmü Öven Şarkı Ve DemeçLer Yer ALmaz.
3. AYRIMCILIK
KADERFM.Net Her TürLü AYRIMCILIĞA, ÖTEKİLEŞTİRMEYE Karşıdır.

Grubunda, YayınLarında; Hiçbir ŞekiLde Din, DiL, Irk, ÜLke, Renk, Biçim, MiLLet, Sınıf, KüLtür, Cinsiyet Siyasi Görüş Ve Doktrin  AyrımcıLığı Yapmaz. Aynı ŞekiLde Bir Başkasının  Veya Kendisinin Mensubu OLduğu; Din, DiL, Irk, ÜLke, Renk, Biçim, MiLLet, Sınıf, KüLtür, Cinsiyet Siyasi Görüş Ve Doktrini ÖVEN, LANETLEYEN, YARGILAYAN, AŞAĞILAYAN, HAKARET EDEN, PayLaşımLar, YorumLar Ve YayınLar Yapamaz. KaderFM   SayfaLarında Bu Türden PayLaşımLarın, YorumLarın YapıLmasına KesinLikLe İzin Vermez. Bu Tür PayLaşımLar Ve YorumLar Sahibine Haber Verme ZorunluLuğu OLmadan YöneticiLerimiz Tarafından DerhaL SiLinir. İLgiLiLer UyarıLır.

Bu Tür Yayın Ve Paylaşımlara Israrla Devam Eden Kişilerin üyeliği KADERFM Ve Kontrolünde Olan tüm Sanal Platformlarda Sona Erdirilir...ByN^KiDSosyal Medya+