A B c D E F G H
yukarı scroll

Son Bloglar

01 31 2019

1. MÜZİĞE, SANATA VE SANATÇIYA BAKIŞ

KüLtürün YozLaşması Sonucu  Ortaya Cıkan Yaşam Biçimine Hitap Ettiği DüşünüLen Arabesk, Taverna, Fantezi Müzik TürLeri İLkeseL OLarak  KADERFM.Net’de CaLınamaz.

KaderFM Müziğe Ve Arabesk Sanatçıya DeğiL Bu Müziğin TemsiL Ettiği Yaşam Biçimine Ve KüLtüre Karşıdır. KaderFM, Tüm SanatçıLarı, MüzisyenLeri, Siyasi Görüşü, PoLitik TercihLeri, Yaşam Biçimi, ÖzeL Hayatı Gibi KıstasLarLa DeğerLendirmez YaLnızca  Bu MüzisyenLerin Radyo İLkeLerine Aykırı EserLeri Yayınlanmaz.

KaderFM, Medyada PopüLer OLma Şansına Sahip OLamamış, İLke Ve KuraLLarına Uygun KriterLere Sahip, Amatör, ProfesyoneL, Yeni, Eski Tüm GrupLarı, ŞarkıcıLarı, MüzisyenLeri, SanatçıLarı DestekLer. OnLarı KarşıLıksız OLarak YayınLarına ALır, EserLerini YayınLar Ve PayLaşır. RöportajLar Yapar Ve TanıtımLarına Katkıda BuLunur. Bunun İçin Maddi Cıkar TaLep Etmez.

2. YAYIN KALİTESİ, DİNLEYİCİ HAKLARI KaLiteyi Esas ALır. DJ’Ler KendiLerine YöneLik kendiLerini Öven KişiseL YayınLar Yapmaz. DinLeyiciye Saygı Esastır. Müzikte KaLiteyi Yayında kaLiteyi AmaçLar. Bir DJ in İLke ve KuraLLara Uygun Yayın Yapmaması Tüm Radyoya MaL EdiLemez. DinLeyici Rahatsız OLduğu YayınLarı Ve DJ’Leri Yönetime Şikayet Etme Hak Ve Yetkisine Sahiptir. Radyo GrupLarında, SayfaLarında Radyoya YöneLik ELeştiriLer Argo Ve Hakaret İçermedikçe SiLinemez, ELeştiri Yapan Üye Gruptan CıkartıLmaz. DJ’Ler YaptıkLarı HataLardan DoLayı Sadece Radyo Yönetimine Karşı SorumLudurLar. Radyo GrupLarında Açık Ortamda DJ’Lerin KişiLik HakLarına SaLdırı YapıLmasına, Haksız ELeştiriLmeLerine Ve YargıLanmaLarına İzin VeriLmez. DJ’Lere GeLen ELeştiriLere Yönetim Cevap Verir. Ancak ELeştiriLen Veya KişiseL SaLdırıya Maruz KaLan Üye Ve Radyo EmekçiLerinin Cevap HakLarına Saygı DuyuLur. Cevap Hakkı Tanınır. Grubu Terk Eden Veya Gruptan CıkartıLan ÜyeLer Veya Radyodan AyrıLan, Grubu Terk Eden Radyo EmekçiLeri Hakkında KaderFM SayfaLarında ELeştiri YapıLmaz, ArkaLarından KonuşuLmasına, YeriLmeLerine, Rencide EdiLmeLerine KesinLikLe İzin VeriLmez. Gözden KaçırıLarak BöyLe Bir Durum OLuşmuş Ve GeneLe Yansımış İse, Gruptan CıkartıLan Veya AyrıLan Üyeye Gruba Tekrar Üye OLması SağLanarak Cevap Hakkı TanınmaLıdır.

KADERFM SayfaLarında GrupLarında Sahte (Fake) KimLikLe GirLlmesine, Birden FazLa KimLik KuLLanıLmasına İzin Vermez. Bu Tür ÜyeLikLer Tespit EdiLdiği Anda Önceden UyarıLmaksızın ÜyeLikLeri SiLinir...ByN^KiD

...

Devamını da okuyayım...

02 11 2019

Müzik Keyfi EşLiğinde TavLa Keyfine Ne Dersiniz...?

Siz DeğerLi CanLarı CananLarı Yeni AcıLmış OLan SanaLın En Yoğun TavLa PLatform Sitesi  Www.TavLaOdaLarı.Com'a BekLiyoruz ...

...

Devamını da okuyayım...

02 11 2019

SORUMLULUK

Radyoda Ve Radyo SayfaLarında YapıLan Her TürLü:
PayLaşımLardan, YayınLanan Yazı Ve MakaLeLerden, Radyoda YapıLan YayınLardan, Herkes YasaLara Karşı KişiseL OLarak SorumLudur. Radyo yönetimi ve sayfa sahipleri BunLardan SorumLu TutuLamaz.

KderFM'de YayımLanan MüzikLer, KısıtLı Bir KitLeye Ve SanatçıLarı, CaLışmaLarını Ve ALbümünü Tanıtımına YöneLik OLarak YayımLanmaktadır. SanatçıLarın Tüm ALbümLerini DinLemek, Sanatçıyı DestekLemek Adına ALbümLerinin YasaL KopyaLarı Müzik MarketLerden Satın ALınmaLıdır. KaderFM.Net SiteLeri, SosyaL PayLaşım Ve Web SayfaLarında KesinLikLe MP3 Veya Benzeri Türde DijitaL Formda Eser PayLaşımı Yapmaz, Yaptırtmaz. Bu EserLeri DijitaL OLarak, İndiriLebiLir HaLde SiteLeri Ve GrupLarında BuLunduruLmasına Ve DağıtıLmasına İzin Vermez. Bu EserLerden Cıkar Ve RekLam GeLiri ELde Etmez,

KaderFM.Net Radyo YayınLarını DinLeyen Ve Radyo Web SiteLerine Giren Herkes Bu KoşuLLarı KabuL Etmiş SayıLır. 

Bu ŞartLarın Okunmamış OLmasından Veya Okumuş OLup da BunLara Uygun DavranıLmamasından KaynakLanabiLecek  Her TürLü Maddi Ve Manevi Zarara İLişkin TaleplerLe İLgiLi OLarak, KaderFM İsmi İLe BaşLayan, Org, .Net Ve Benzeri Son Ek İLe Biten Bütün SiteLerinin, KaderFM‘İn Facebook, Twitter, YouTube,  Gibi SosyaL Medya GrupLarını Ve SayfaLarının YöneticiLerinin, SahipLerinin Ve/Veya Bu Sitedeki Her TürLü İçeriğin HazırLayıcıLarının, CaLışanLarının, KaderFm‘İn YetkiLendirdiği Ve GörevLendirdiği Kişi Ve KuruLuşLarın Hiçbir Hukuki Ve Cezai SorumLuLuğu BuLunmamaktadır.

KaderFM.Net Web SiteLerinde, SosyaL Medya Sayfa Ve GrupLarında Yer ALan BiLgi, DeğerLendirme, Yorum Ve İstatistiki ŞekiL Ve DeğerLerin KuLLanımı Sonucunda DoğabiLecek Doğrudan Veya DoLayLı Maddi Ve/Veya Manevi Menfi Ve/Veya Müspet ZararLardan DoLayı KADERFM SiteLeri YöneticiLerinin Ve Sahibinin Hiç Bir Şahsi, Hukuki Ve Cezai SorumLuLuğu Mevcut DeğiLdir.

Radyo KaderFm Web SiteLerini Ziyaret EdenLer, SosyaL Medyada Ve ALan GrupLara, SayfaLara Üye OLanLar, Takip EdenLer Bu KuraLLarı Okumuş Ve KabuL Etmiş SayıLırLar.
Bu iLke Ve KuraLLar KaderFM YöneticiLeri Tarafından YürütüLür...ByN^KiD

...

Devamını da okuyayım...

02 12 2019

KADERFM.Net SayfaLarı, İLkeseL OLarak, Ortak Paydası Müzik OLan SayfaLardır. Müziğin GeLiştiriLmesi, YozLuktan KurtarıLması Ve TanıtıLması AmacıyLa Gerek Radyo Gerekse TanımLarda BeLirtiLen Web SayfaLarında, İLkeLerine Uyan Her Tür Müziği Ve MüzikLe İLgiLi Tartışma, Sohbet, BilgiLendirme İçerikLi YazıLarı PayLaşır, PaylaşıLmasına OLanak SağLar. KaderFM  SayfaLarı Prensip OLarak  Siyasi İçerikLi  TartışmaLarın  YapıLdığı  ALanLar DeğiLdir.  Radyo İLkeLeriyLe Bağdaşmayan Hiçbir  Siyasi, SosyaL İçerikLi Yazıya İzin VeriLmez. Ancak Radyo KderFM ÜLke Ve Dünya Gündeminden De Kendini SoyutLamaz. KaderFM Hiç Bir Doktrin Veya “İzm”in Arkasından Gitmez. Bir Siyasi DüşünceyLe YaftaLayamaz. BeLirLi Bir Kişinin, Siyasi Görüşün, Partinin Düşüncelerini Savunmaz. Esas ALdığı Tek Değer, Tek Siyasi Düşünce EvrenseLLiktir. Radyo EmekçiLeri, GörevLiLeri Ve DJ’Ler, KaderFM KuruLuşLarında Ve SiteLerinde Kendi Dinini, Irkını, MiLLetini, Siyasi GörüşLerini, AiLesini, çevresini BağLı BuLunduğu, Sempatizanı Veya Üyesi OLduğu Siyasi KuruLuşu, YapıLanmayı Öven, Tanıtan Yayın, Propaganda Ve PayLaşım YapamazLar. KaderFM PLatformLarında Siyasi TartışmaLara Ve PoLemikLere GirmezLer. Kendi Şahsi ProfiLLerinde Veya Radyo PLatformLarında YaptıkLarı PayLaşım Radyonun Görüşü Veya Bakış Açısı OLarak Lanse EdiLemez. Radyo Hakkında Resmi AçıkLamada BuLunacak Tek YetkiLi Radyo Kurucusudur. Onun Yaptığı AçıkLamaLar Radyo TüzeL KişiLiğini BağLar NiteLiktedir.

2. ŞİDDET
KADERFM,KİM TARAFINDAN, KİME KARŞI, NE AMAÇLA YAPILIRSA YAPILSIN HER TÜRLÜ ŞİDDETE KARŞIDIR. YayınLarında, SayfaLarında, Şiddeti, Eziyeti, ZuLmü Öven Şarkı Ve DemeçLer Yer ALmaz.
3. AYRIMCILIK
KADERFM.Net Her TürLü AYRIMCILIĞA, ÖTEKİLEŞTİRMEYE Karşıdır.

Grubunda, YayınLarında; Hiçbir ŞekiLde Din, DiL, Irk, ÜLke, Renk, Biçim, MiLLet, Sınıf, KüLtür, Cinsiyet Siyasi Görüş Ve Doktrin  AyrımcıLığı Yapmaz. Aynı ŞekiLde Bir Başkasının  Veya Kendisinin Mensubu OLduğu; Din, DiL, Irk, ÜLke, Renk, Biçim, MiLLet, Sınıf, KüLtür, Cinsiyet Siyasi Görüş Ve Doktrini ÖVEN, LANETLEYEN, YARGILAYAN, AŞAĞILAYAN, HAKARET EDEN, PayLaşımLar, YorumLar Ve YayınLar Yapamaz. KaderFM   SayfaLarında Bu Türden PayLaşımLarın, YorumLarın YapıLmasına KesinLikLe İzin Vermez. Bu Tür PayLaşımLar Ve YorumLar Sahibine Haber Verme ZorunluLuğu OLmadan YöneticiLerimiz Tarafından DerhaL SiLinir. İLgiLiLer UyarıLır.

Bu Tür Yayın Ve Paylaşımlara Israrla Devam Eden Kişilerin üyeliği KADERFM Ve Kontrolünde Olan tüm Sanal Platformlarda Sona Erdirilir...ByN^KiD

...

Devamını da okuyayım...

12 11 2019

Müzik Keyfi EşLiğinde Okey Keyfine Ne Dersiniz...?

Siz DeğerLi ArkadaşLar Yeni AcıLmış OLan SanaLın En Yoğun MobiL UyumLu Okey PLatform Sitesi  Www.Okeyiz.Com'a SizLeride BekLiyoruz ...

...

Devamını da okuyayım...Sosyal Medya+